Telefon+420 774 828 584

Emailinfo@villa-emilia.cz

Facebook

Instagram

Villa Emilia - ubytování Nový Šaldorf - Znojmo

SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Za účelem rezervace ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum pobytu, a to na základě zaslaného rezervačního formuláře, nebo písemné popřípadě na základě telefonního hovoru. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně osobně, nebo rodinným příslušníkem.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu plnění smlouvy a po ukončení smluvního vztahu po dobu, kterou nám určuje platná legislativa.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Logo Emivino.cz

Ke Sklepům 56, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice, okres Znojmo

+420 774 828 584

info@villa-emilia.cz

© villa Emilia - ubytování Nový Šaldorf - Znojmo | web by GOLDEN ORANGE s.r.o. | GDPR